’’

BT - - NYHEDER -

Idéen om græn­se­bom­me har væ­ret brugt til at il­lu­stre­re et højt­pri­o­ri­te­ret øn­ske fra Dansk Fol­ke­par­ti om en styr­ket dansk græn­se­kon­trol. Men det kan ik­ke la­de sig gø­re

Kri­sti­an Jen­sen ( V), uden­rigs­mi­ni­ster

Græn­sen mel­lem Dan­mark og Tys­kland. Fo­to: Claus Fi­sker

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.