Cla­es Nilas tur- re­tur

BT - - NYHEDER -

Cla­es Nilas ven­der ef­ter re­ge­rings­skif­tet tilbage til det genop­ret­te­de in­te­gra­tions­mi­ni­ste­ri­um. Der­med bli­ver det et gen­syn med en mand, der var dybt in­vol­ve­ret i den så­kald­te stats­lø­sesag, som i 2011 ko­ste­de da­væ­ren­de in­te­gra­tions­mi­ni­ster Birthe Rønn Hor­n­bech ( V) job­bet. Fo­to: Keld Navn­toft

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.