Te re­ak­tio­ner’

BT - - KULTUR -

3. Wiz Kha­li­fa fe­at. Char­lie

See You Again

Fil­min­struk­tør Da­ni­el Den­cik ( th.) har valgt Jakob Of­te­bro ( tv.) som sin ho­ved­rol­le­in­de­ha­ver af fle­re grun­de: » Jakob er en ty­pisk ’ le­a­ding man’. Ka­me­ra­et el­sker ham på sam­me må­de, som det gør med Mads Mik­kel­sen. Sam­ti­dig er han ik­ke ban­ge for at gå he­le vej­en, så hans fi­gur bli­ver så au­ten­tisk som over­ho­ve­det mu­ligt. « Fo­to: Mi­cha­el Ha­slund og Si­mon Skip­per

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.