Guld i køb­stæ­der­ne

BT - - TV -

LIVS­STILS­MA­GA­SIN Vi be­sø­ger fem dan­ske by­er, der al­le er be­ret­ti­get til den sær­li­ge køb­stads­sta­tus. Her vil lan­dets dyg­tig­ste vur­de­rings­eks­per­ter vur­de­re dan­sker­nes med­brag­te an­tik­vi­te­ter. DR1 kl. 20.00

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.