SO­NY PRÆ­SEN­TE­RER WALKMANEN

BT - - TV/ RADIO - I dag for 36 år si­den 1979:

Walkmanen var den før­ste bær­ba­re kas­set­te­af­spil­ler. Den æn­dre­de vo­res mu­si­kal­ske lyt­te­va­ner, da man plud­se­lig kun­ne bæ­re og hø­re sin mu­sik med let­vægts­ho­ved­te­le­fo­ner. Se­ne­re var So­ny og­så først med di­sc­ma­nen - bær­bar cd- af­spil­ler - beg­ge er i dag er­stat­tet af MP3- af­spil­le­re.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.