Wil­bek for­læn­ger aft ale med Frank

Ulrik Wil­be­ks sam­ar­bej­de Brønd­bys ch­eft ræ­ner, Tho­mas Frank, har væ­ret en stor suc­ces – og gjort DHF- sport­s­che­fen til Brøndby- fan

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS - MEN­TOR- AR­BEJ­DE Sø­ren Paaske spa@ sporten. dk Fo­to: Linda Ka­strup

OONNSSDDAAGG 1 1. J. UJLUIL 2I0 210515

Sam­ar­bej­det mel­lem hånd­bold­kory­fæ­et Ulrik Wil­bek og Brøndby- træ­ner Tho­mas Frank har væ­ret så stor en suc­ces, at par­ter­ne for­læn­ger aft alen, hvor Wil­bek fungerer som en slags men­tor.

Wil­bek og Frank ind­led­te de­res sam­ar­bej­de for et år si­den, og nu har de alt­så valgt at for­læn­ge det med yder­li­ge­re et år. Det for­kla­rer Ulrik Wil­bek til BT, mens han sam­ti­dig løf­ter lidt af slø­ret for, hvad det er, hans sam­ta­ler med Tho­mas Frank hand­ler om.

Sam­ar­bej­det mel­lem Ulrik Wil­bek ( tv.) og Tho­mas Frank ( th.) har væ­ret så giv­tigt, at de nu har valgt at for­læn­ge sam­ar­bej­det med end­nu et år.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.