BYG­ME­STER skar­pe til Kent

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

OONNSSDDAAGG 1 1. J. UJLUIL 2I0 210515 Født: 28. de­cem­ber 1961 på Fre­de­riks­berg ( 53 år) Ak­tiv kar­ri­e­re: Po­si­tion: For­svars­spil­ler Klub­ber: Brøns­høj ( 1980- 86), Brøndby ( 1987- 89), Aston Villa ( 1989- 91) og AGF ( 1992- 94) A- lands­hol­det ( 1983- 92): 54 kam­pe og tre mål Stør­ste tri­um­fer: DM- tit­ler med Brøndby i 1987 og 1988, EM med Dan­mark i 1992. Træ­n­er­kar­ri­e­re: Stør­ste tri­um­fer: Op­ryk­ning til Su­per­liga­en med AC Hor­sens ( 2005), DM- og po­kal­ti­tel med AaB ( 2013/ 14). Årets træ­ner 2006 I har mi­stet spil­le­re som Da­ni­el Hø­egh, Martin Spel­mann og Mads Toppel. Trup­pen er vel ik­ke god nok, som den er nu? » Vi er ik­ke fær­di­ge med at hand­le. Men jeg er ik­ke nervøs, hvis det er det nu­væ­ren­de hold, vi skal ar­bej­de med. Men jeg er sik­ker på, at der nok skal kom­me nog­le go­de mu­lig­he­der. Og in­den trans­fer­vin­du­et er luk­ket, skal der nok væ­re nog­le nye an­sig­ter. « Har OBs rig­mand, Lea­sy- ejer Ni­els Thor­borg, lok­ket dig til med et løf­te om et stør­re trans­fer­bud­get? » Det kan jeg af­vi­se. Han har ik­ke sagt ’ nu skal du ba­re hø­re. Hvis du kom­mer til OB, så pum­per vi bud­get­tet op.’ Vi har nog­le øko­no­mi­ske mu­lig­he­der, men det skyl­des, at vi har haft nog­le kon­trak­t­ud­løb og salg. Men der er ik­ke fal­det ek­stra af, for­di jeg er kom­met til. «

Klub­ber: AGF: 2000, AC Hor­sens ( 2001- 08), Brøndby ( 2009- 10), AaB ( 2010- 15) og OB ( 2015-)

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.