Champions League- fi­na­le til Wales

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

I går an­non­ce­re­de UEFA, at det bli­ver The Mil­len­ni­um Sta­di­um i den wa­li­si­ske ho­ved­stad, Cardiff, der skal dan­ne ram­me om Champions League- fi­na­len i 2017. Der er plads til 75.000 til­sku­e­re på The Mil­len­ni­um Sta­di­um, som age­re­de vi­kar for FA Cup- fi­na­len i en år­ræk­ke, mens Wem­bley blev om­byg­get.

UEFA of­fent­lig­gjor­de og­så, at Eu­ro­pa Le­agu­e­fi­na­len sam­me år skal af­hol­des i Sto­ck­holm, hvor det nye Fri­ends Are­na med en ka­pa­ci­tet på 50.000 skal læg­ge græs til.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.