1,91

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

Nok er Ja­pan re­ge­ren­de ver­dens­me­ster, men et for­svar af tit­len vir­ker ik­ke ret sand­syn­ligt. Man var be­gun­sti­get af en uhy­re nem pul­je i den ind­le­den­de run­de, mens en ot­ten­de­dels­fi na­le mod Hol­land og en kvart­fi na­le mod Au­stra­li­en be­stemt hel­ler ik­ke kan­di­de­rer i ka­te­go­ri­en lod­træk­nings­uheld. Eng­læn­der­ne slog som det ene­ste hold Ja­pan ved VM- slut­run­den i 2011 og kom­mer fra en stærk sejr over de ca­na­di­ske vær­ter i kvart­fi na­len. Flot odds på, at Eng­land hol­der stand i or­di­nær tid.

Od­dset er fun­det hos Bet365

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.