3,20

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

Sta­nislas Wawrinka le­ve­re­de blæn­den­de ten­nis ved French Open, hvor schweize­ren tri­um­fe­re­de i fi na­len over Novak Djoko­vic, men i Wim­b­ledon er Wawrinka rø­get ud i før­ste el­ler an­den run­de i fi re af de se­ne­ste fem år. Wawrinkas spil li­der un­der bol­de­nes an­der­le­des op­spring på det grøn­ne græs, og der­for vir­ker hans fa­vo­rit­vær­dig­hed mod Vi­ctor Est­rel­la li­ge lov­lig stor. Den 34- åri­ge ve­te­ran kan sag­tens tvin­ge Wawrinka ud i en tie­bre­ak un­der­vejs, så prøv et spil på Est­rel­la » + 2,5 sæt « til spæn­den­de odds.

Od­dset er fun­det hos Bets­a­fe

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.