Græken­land

BT - - NYHEDER - SMS/ MMS: Mail: Te­le­fon: Re­dak­tions­che­fer: Di­gi­tal: Di­gi­tal nyheds­chef: Sport: Pro­duk­tion:

Send til 1929, skriv TIPBT med dit tip.*

Send dit tip, billeder el­ler vi­deo til 1929@ bt. dk.

3375 7533.

BER­LING­S­KE ME­DIA Che­fre­dak­tion: Olav Skaa­ning Andersen ( ansv.) Da­gens nyheds­chef: An­ders Svend­sen Repor­ta­ge: Hen­ny Chri­sten­sen Søn­dag/ Sund­hed/ For­brug: Jes­per Torn­vig Lud­vigsen Making: Tho­mas Nør­mark Krog Kun­de­ser­vi­ce: Tlf: 3375 3675 på hver­da­ge 08.00- 17.00, luk­ket i we­e­ken­den www. bt. kundeunivers. dk

TORS­DAG 2. JULI 2015 Så tæt på i po­li­tisk EU- for­stand , så langt fra i øko­no­misk for­stand. Bil­le­der­ne og bul­le­ti­ner­ne fra Græken­land og des­pe­ra­tio­nen ved hæ­veau­to­ma­ter er al­de­les for­stem­men­de. Mo­gens Lyk­ke­toft ( S) blev enstem­migt valg til for­mand for Fol­ke­tin­get i 2011 og for­lod po­sten for at bli­ve for­mand for FNs ge­ne­ral­for­sam­ling i New York. Thor Pe­der­sen ( V) for­lod po­sten som fi­nans­mi­ni­ster for at bli­ve for­mand ef­ter val­get i 2007 og sad ind­til 2011.

Pi­le­stræ­de 34 1147 København K Tlf: 3375 7533, bt@ bt. dk Pia Kjær­s­gaard kan se frem til at bli­ve valgt enstem­migt til for­mand for Fol­ke­tin­get i mor­gen. Fo­to: Keld Navn­toft

Chr. Mej­da­hl ( V) blev for­mand i 2003, da Ivar Hansen plud­se­lig dø­de, og hav­de po­sten frem til val­get i 2007. For­in­den var han grup­pe­for­mand for V.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.