S må genop­fi ndes

BT - - DEBAT -

So­ci­al­de­mo­kra­ter­nes rej­se, si­den Hel­le Thor­ning blev valgt til for­mand, for­tæl­ler i sig selv en del om den kri­se, som par­ti­et sta­dig står i. Man har for­søgt sig i snart sagt al­le kro­ge; fra det yder­ste ven­stre til det yder­ste høj­re. Det er nok Met­te Fre­de­rik­sens al­ler­stør­ste ud­for­dring: at fi nde sig selv i den nye rolle uden at gå på kom­pro­mis med au­ten­ti­ci­te­ten.

Mail: bt- de­bat@ bt. dk Tlf.: 33 75 72 71 ( hver­da­ge kl. 11- 14)

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.