Bo­li­gjo­b­ord­ning

BT - - DEBAT -

Selv om ord­nin­gen fort­sat ik­ke vin­der pri­ser for ver­dens bed­ste sam­fund­s­ø­ko­no­mi­ske idé, har den trods alt få­et ind­byg­get et per­spek­tiv, der ræk­ker ud over den pri­va­te pen­ge­pung: Når bo­li­ge­je­re næ­ste gang skal ha­ve hånd­vær­ke­re i sving, vil de tæn­ke i grøn­ne løs­nin­ger. Den om­stil­ling er dybt nød­ven­dig.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.