Vej­ret

BT - - NYHEDER -

Græken­land ik­ke vil ry­ge ud af eu­ro­en.

» Vo­res plads er ga­ran­te­ret, « hæv­de­de han.

Ven­ter på re­sul­ta­tet

Tsi­pras me­ner an­gi­ve­ligt, at et nej til de uden­land­ske lå­ne­krav i gi­vet fald vil gi­ve det gælds­pla­ge­de Græken­land en bed­re for­hand­lings­po­si­tion.

Og i aft es be­slut­te­de fi - nans­mi­ni­stre­ne i eu­ro­grup­pen på et te­le­fon­mø­de, at man først vil mø­des igen og dis­ku­te­re den græ­ske gældskri­se, når re­sul­ta­tet af søndagens fol­ke­af­stem­ning er kendt.

En mand på en græsk ca­fe ta­ger sig til ho­ve­d­et, da den græ­ske pre­mi­er­mi­ni­ster Ale­xis Tsi­pras på tv net­op har op­for­dret græker­ne til at stem­me nej til kre­di­to­rer­nes plan.

Fo­to: Alkis Kon­stan­ti­ni­dis

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.