’’

BT - - NYHEDER -

Når du har PTSD, er du kon­stant på vagt. Du er top­stres­set og luk­ker ned for alt, hvad der fo­re­går i krop­pen. Na­tu­ren har en ev­ne til at ska­be tryg­hed. Den får dig ud i san­ser­ne, får dig til at væ­re til ste­de på en an­den må­de. Det gør dig i stand til at re­a­ge­re an­der­le­des

Dorthe Var­ning Poul­sen, ph. d.- stu­de­ren­de, på grund­lag af et stu­die, hvor ot­te tid­li­ge­re ud­send­te sol­da­ter har væ­ret ud­sat for mind­ful­ness, yoga, in­di­vi­du­el­le psy­ko­log­s­am­ta­ler og grøn­ne ak­ti­vi­te­ter som gå­tu­re, hyg­ge ved bål, kreb­s­e­fi­ske­ri og

små pro­jek­ter som at byg­ge fug­le­kas­ser

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.