Fi­re år og ud­vis­ning for voldtægt af dat­ter

BT - - NYHEDER -

En 58- årig mand skal fi­re år i fængsel for fle­re års mis­brug af sin dat­ter. Dom­men faldt ved Ret­ten i Næst­ved, hvor man­den blev dømt for at ha­ve vold­ta­get sin dat­ter gen­tag­ne gan­ge, fra hun var ot­te, til hun var 11 år. Han blev og­så dømt for at ha­ve kræn­ket dat­te­rens blu­fær­dig­hed ved at ta­ge hen­de på bryster­ne og i skrid­tet. Det ske­te frem til, at hun fyld­te 14 år. Ud­over voldtægt og blu­fær­dig­heds­kræn­kel­se blev man­den og­så dømt for be­sid­del­se af bør­ne­por­no og for vold mod si­ne i alt tre børn og hu­stru. Han blev fri­kendt for voldtægt mod hu­stru­en.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.