Pa­ris Hilt­on sagsø­ger eft er ’ falsk fl ystyrt’

BT - - NYHEDER -

Pa­ris Hilt­on sagsø­ger nu en ægyp­tisk tv- sta­tion for mil­li­o­ner. Un­der en fl yve­tur fra Cairo til Du­bai i et pri­vat­fl y lod tv- vær­ten og pi­lo­ten som om, fl yet var ved at syr­te ned. Én per­son hop­pe­de ud med faldskærm, mens pi­lo­ten styrt­dyk­ke­de. Pa­ris Hilt­on skreg af skræk, mens ka­me­ra­er­ne rul­le­de. Og ho­tel­ar­vin­gen syn­tes ik­ke, at det var spor mor­somt, da tvvær­ten for­kla­re­de sin ’ jo­ke’.

Step­ha­nie Sur­ru­gue har al­tid drømt om at bli­ve kor­re­spon­dent. Fo­to: Claus Bech

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.