Car­rey går Twit­ter- amok

BT - - NYHEDER -

Ca­li­for­ni­en har net­op ved­ta­get, at det ik­ke læn­ge­re skal væ­re fri­vil­ligt for sta­tens for­æl­dre at få de­res børn vac­ci­ne­ret imod skold­kop­per og an­dre bør­ne­syg­dom­me. Den be­slut­ning aff ød­te over 50 twe­ets fra ko­mi­ke­ren Jim Car­rey. Car­rey – nu med skæg – me­ner, at ind­sprøjt­nin­ger­ne kan væ­re far­li­ge. Og han kal­der de ca­li­for­ni­ske po­li­ti­ke­re ’ fa­sci­ster’.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.