Der­for gik det galt med Ben og Jen

BT - - NYHEDER -

Eft er ti års æg­te­skab skal Hol­lywoods gyld­ne par, Ben Af­fl eck og Jen­ni­fer Gar­ner skil­les. Og iføl­ge hjem­mesi­den TMZ er det mest af alt Ben Af­fl ecks skyld. Ben kan nem­lig god li­de at drik­ke, og han kan godt li­de at gam­b­le. Film­stjer­nen er til gen­gæld ik­ke me­get for at bru­ge ret me­get tid sam­men med ko­nen og de­res tre børn. Og nu er Jen træt af Ben.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.