’’

BT - - NYHEDER - Mik­kel Tra­h­ne, kom­mu­ni­ka­tions­chef

Vi for­ven­ter klart, at det er en fe­ri­e­form, der kom­mer til at vin­de frem i de kom­men­de år

» De­leø­ko­no­mi­en er i vækst, men det er end­nu ik­ke ble­vet et helt stort fol­ke­hit. Folk skal li­ge væn­ne sig til det, li­ge­som da vi for nog­le år si­den be­gynd­te at kø­be sko på net­tet. Da tænk­te man­ge ’ nej, al­drig i li­vet, jeg skal ned at prø­ve dem i en bu­tik’. Men når man først op­da­ger, at det kø­rer fint, så spre­der det sig. «

Den for­vent­ning de­ler turis­me­or­ga­ni­sa­tio­nen Vi­sitDen­mark.

Kom­mu­ni­ka­tions­chef Mik­kel Tra­h­ne for­kla­rer, at tje­ne­sten Airb­nb kan få det sam­le­de an­tal turi­ster i Dan­mark til at sti­ge, for­di det ap­pel­le­rer til en ny ty­pe rej­sen­de.

» Det er med til at åb­ne for fle­re turi­ster, men og­så turi­ster, som rej­ser på en an­den må­de, end man har gjort tid­li­ge­re. En ten­dens, som er

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.