’’

BT - - NYHEDER - Tho­mas Oli­ver Ei­lert­sen

De fle­ste er ven­li­ge og indstil­let på, at de be­sø­ger folk i de­res pri­va­te hjem

og­så ef­ter­ladt et bundt rø­gel­se­spin­de til mig. Men nej, jeg syn­tes ik­ke, det var spe­ci­elt læk­kert. «

Hans bed­ste råd til an­dre, der ger­ne vil for­sø­ge sig med pri­vat bo­li­g­ud­lej­ning gen­nem Airb­nb, er at væ­re ær­lig i be­skri­vel­ser­ne af bo­li­gen.

» Man skal be­skri­ve ær­ligt, hvad der er, og hvad der ik­ke er. El­lers får man ne­ga­ti­ve be­døm­mel­ser, og så er der ik­ke no­gen, der ven­der tilbage. «

Tho­mas Oli­ver Ei­lert­sen går og­så me­get op i at un­der­sø­ge, hvem gæ­ster­ne er, in­den de kom­mer.

» Jeg sor­te­rer me­get og er ri­me­lig kri­tisk. De gæ­ster, jeg har bo­en­de, skal væ­re ve­ri­fi­ce­ret, og jeg skal vi­de, hvad de skal i Aar­hus. El­lers kom­mer de ik­ke ind hos mig. «

Han har og­så sat sig helt ind i de gæl­den­de skat­te­reg­ler, så han ik­ke ri­si­ke­rer et skat­tes­mæk.

» Man skal kun­ne sove ro­ligt om nat­ten, « si­ger han.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.