Stig El­ling gør co­me­ba­ck i rej­se­bran­chen

BT - - NYHEDER -

Et af den dan­ske rej­se­bran­ches mest pro­fi le­re­de nav­ne gør nu co­me­ba­ck. For et halvt år si­den for­lod salgs­di­rek­tør Stig El­ling Star Tour for at dros­le ned og ny­de li­vet, men nu ven­der han tilbage til bran­chen som rej­seam­bas­sa­dør og rej­se­eks­pert for kon­kur­ren­ten Bravo Tours. I en pres­se­med­del­el­se for­kla­rer han, at han ik­ke kan und­væ­re den bran­che, hvor han har ar­bej­det i me­re end tre år­ti­er.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.