Ap­ple dømt igen

BT - - NYHEDER -

Der lød ju­bel­brøl uden for Ar­bejds­ret­ten i går, da nyhe­den om fag­be­væ­gel­sens sejr mod Ry­a­nair nå­e­de ud blandt de rø­de fa­ner på Sankt An­næ Plads i København. Fo­to: Ni­els Ahl­mann Ole­sen

Ap­ple er ble­vet dømt for at ha­ve kon­spi­re­ret med fem for­lag om at ban­ke pri­ser­ne på e- bø­ger i vej­ret. Med dom­mer­stem­mer­ne 2- 1 fast­hol­der ret­ten i New York den dom, som den ame­ri­kan­ske iPho­ne- og iPad- pro­du­cent fi k for to år si­den, og som be­ty­der, at Ap­ple skal be­ta­le 450 mil­li­o­ner dol­lar, el­ler li­ge over tre mil­li­ar­der kr., tilbage til kø­ber­ne af e- bø­ger gen­nem Ap­ples net­bu­tik.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.