Mi­cro­soft får ny dansk top­chef

BT - - NYHEDER -

Den ame­ri­kan­ske soft wa­re­gi­gant hen­ter Ma­ri­an­ne Da­hl Ste­en­sen fra Co­dan For­sik­ring ind som ny top­chef i Dan­mark. 40- åri­ge Ma­ri­an­ne Da­hl Ste­en­sen afl øser 1. juli Ni­els So­el­berg, der for­la­der Mi­cro­soft eft er 14 år. Han har sid­det i di­rek­tør­sto­len i tre år. Ni­els So­el­berg over­tog i juli 2012 sto­len eft er Jør­gen Bar­den­fl eth, der hav­de sid­det på po­sten i ot­te år.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.