Kul­tur Spi­der­man tog sejr

3 ting du ik­ke må gå glip af: Klar, pa­rat, start: Festi­val­gæ­ster løb om kap til Oran­ge Sce­ne

BT - - KULTUR - Ma­ria Al­bøg Jes­per­sen mjes@ bt. dk

KAPLØB

Hvert år kap­pes festi­val­gæ­ster­ne om at kom­me først op for­an Oran­ge Sce-

ne, når Roskil­de Festi­val slår dø­re­ne op ind til festi­val­plad­sen, hvor kon­cer­ter­ne fi nder sted. Den år­li­ge be­gi­ven­hed fandt sted i går eft er­mid­dags, hvor tu­sind­vis af for­vent­nings­ful­de festi­val­gæ­ster stod klar ved heg­net til at ind­ta­ge festi­val­plad­sen med dens man­ge sce­ner og spæn­den­de mad­bo­der.

Igen i år var det 24- åri­ge Alex Ryt­ter, ali­as Spi­der­man, der løb hur­tigst og ind­t­og før­ste­præ­mi­en. En fl aske champag­ne.

» Spi­der­man er min su­per­helt, hvis jeg skul­le væ­re en su­per­helt. Ham den lidt nør- de­de og for­sig­ti­ge, og ham, der er sød ved pi­ger­ne, « for­tæl­ler Alex Ryt­ter, der var iført et Spi­der­man- kostu­me, da han sat­te i løb.

Tra­di­tio­nen tro står festi­val­gæ­ster­ne i kø, læn­ge før der bli­ver åb­net ind til festi­val­plad­sen.

24- åri­ge Alex Ryt­ter hav­de dog kun stå­et i kø­en i en halv ti­me, in­den han gjor­de sit for­søg på at kom­me først og få sin fl aske champag­ne.

t af ver­dens mest kon­se­kven­te og mas­si­ve sta­dion- ro­ck­band be­æ­rer Roskil­de med et be­søg i aft en på Oran­ge Sce­ne kl. 22.30.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.