Gnist og ener­gi – men for lidt me­lo­di

BT - - KULTUR -

AN­MEL­DEL­SE

Minds of 99

Oran­ge Sce­ne- åb­nings­kon­cert kom der først for al­vor liv i pre­mi­e­re­pu­bli­kum­met, da Minds of 99 spil­le­de de­res det- hav­de­man- ik­ke- li­ge- set- kom­me­gen­nem­bruds- hit ’ Det er Knud som er død’. Den seks mand store grup­pe har haft me­gen med­vind si- den gen­nem­brud­det for ba­re to år si­den. De er pris­be­løn­ne­de. For få år si­den spil­le­de de uden­for festi­val­plad­sen – i år åb­ner den den iko­ni­ske sce­ne.

De lag­de ud med al den ener­gi og sej­r­svil­je, der bør strå­le ud af et Oran­ge åb­nings­band. Med en god gnist, der in­di­mel­lem op­stod i spæn­dings­fel­tet mel­lem hid- si­ge gu­i­tar­for­løb, eks­pres­si­ve key­bo­ard­fl ader, den skar­pe, ta­lent­ful­de trom­mesla­ger Lou­is Clau­sen – og de no­get for­tænk­te tek­ster. Men desvær­re og­så med en ek­la­ta­nt man­gel på me­lo­disk spændstig­hed. Det bli­ver for uper­son­ligt og blegt i det lange løb.

Et nyt num­mer, ’ Ud af min krop’, lød til gen­gæld loven­de.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.