Bas og be­ats vandt over eng­lestem­men

BT - - KULTUR -

AN­MEL­DEL­SE

Kill J

mød­te olm bas og bryske be­ats – bas og be­ats vandt. Kill J, ali­as san­ge­r­in­den og sangskri­ve­ren Julie Aa­gaard, gav sid­ste år kon­cert på Roskil­de Festi­vals Ri­sing- sce­ne og vend­te i år tilbage på den ka­pa­ci­tets­mæs­sigt no­gen­lun­de til­sva­ren­de Stre­et Ci­tys­ce­ne ved ska­te­ba­nen. Si­den har hun blot ud­sendt sing­len ’ Cold Sto­ne’ som op­føl­ger på de to før­ste sing­ler ’ Pho­e­nix’ og ’ Bul­let’, men dog gi­vet en del kon­cer­ter. Julie Aa­gaard stil­le­de op med en trom­mesla­ger på elek­tro­ni­ske trom­mer og en key­bo­ardspil­ler og var klædt i hvidt, så tø­jet mat­che­de hen­des ly­se hår. Mø­det mel­lem men­ne­ske og ma- ski­ne, lys og mør­ke og hø­je og dybe to­ner er et om­drej­nings­punkt i Kill J’s ud­tryk. Julie Aa­gaard har en im­po­ne­ren­de, næ­sten ope­ra- klin­gen­de sop­ranstem­me, som kan nå me­get højt op, hvil­ket den oft e gør i grup­pens om­kvæd, mens hun i ver­se­ne dyr­ker en en­ten hvi­sken­de el­ler rap­pen­de stil. Læs me­re på gaff a.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.