’’

BT - - KULTUR - An­ders Wa­hrén, book­ing- chef, Roskil­de Festi­val

Det er ik­ke en lov, at vi skal ha­ve den ty pe le­gen­der på pro­gram­met. Vi må se, hvad vi kan fi nde på

» Nej, ik­ke af dem spe­ci­fi kt. Vi har ge­ne­relt mær­ket en sti­gen­de kon­kur­ren­ce på det eu­ro­pæ­i­ske mar­ked de se­ne­re år, som be­ty­der, at pri-

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.