’’

BT - - ALKA SUPER LIGA - Tro­els Bech

Vi skal sør­ge for, at det ik­ke bli­ver et kapløb mod ti­den at få trup­pen på plads

Dem er vi nødt til at er­stat­te. Så selv­føl­ge­lig er vi ude eft er at hen­te for­stærk­nin­ger, « ly­der det fra Tro­els Bech, der se­ne­st var træ­ner i OB.

An­gri­be­re er svæ­re at hen­te

En af de po­si­tio­ner, hvor Brøndby vir­ker tyn­dest besat i for­hold til for­års­sæ­so­nen er i for­re­ste ge­led. Fer­han Ha­sa­ni, José Ari­el Nuñez og Holm­bert Frid­jons­son har al­le for­ladt klub­ben den­ne som­mer. Der­for er der i de se­ne­ste uger ble­vet sat fl ere nav­ne i for­bin­del­se med de blå- gu­le. Tid­li­ge­re top­sco­rer Si­mon Maki­enok og Evi­an- an­gri­be­ren Ni­cki Bil­le har beg­ge væ­ret sat i for­bin­del­se med klub­ben. Men Maki­enok skift er Pa­ler­mo ud med en­gel­ske Charlton, mens Ni­cki Bil­le dra­ger til Es­b­jerg.

Tro­els Bech vil ik­ke kom­men­te­re kon­kre­te nav­ne, men er­ken­der, at en an­gri­ber er en af trans­fer­vin­du­ets pri­o­ri­te­ter. Og så­dan én bli­ver ik­ke nem at fi nde:

» Jeg får pro­ble­mer med Tho­mas Frank, hvis jeg si­ger, at en an­gri­ber ik­ke er vig­tig. Selv­føl­ge­lig er det vig­tigt, og vi er og­så pa­ra­te til at gø­re en stor ind­sats for at få det til at lyk­kes. Omvendt er de dy­re­ste og svæ­re­ste spil­le­re at hen­te dem, som er de sik­re­ste målsco­re­re. Som dansk klub er vi og­så nødt til at se, hvad

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.