Aston Villa lun på FCK- ba­ck

BT - - ALKA SUPER LIGA -

FC KØ­BEN­HAVNS SVEN­SKE

ven­stre­ba­ck, Ludwig Au­gustin­s­son, er de se­ne­ste da­ge ble­vet ryg­tet til Liverpool. Men nu har en an­den en­gelsk bej­ler meldt sig. Iføl­ge sven­ske Expres­sen er Aston Villa i gang med at for­be­re­de et bud på den ny­slå­e­de U21- eu­ro­pa­me­ster. Jo­res Oko­res klub er tid­li­ge­re ble­vet sat i for­bin­del­se med en an­den ven­stre­ba­ck, dan­ske Ni­co­lai Boi­le­sen fra Ajax Am­ster­dam. Expres­sen skri­ver, at FC København kræ­ver 32 mio. kr. for Ludwig Au­gustin­s­son, og at det be­løb i øje­blik­ket ud­gør et pro­blem for en even­tu­el han­del.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.