FCM PÅ JAGT EF­TE

AaB blev tid­li­ge­re af­vist af Stabæk- træ­ner Bob Brad­ley – nu prø­ver FC Midtjylland og­så lyk­ken

BT - - ALKA SUPER LIGA - ULVETRÆNER Jep­pe Hel­kov jhe@ sporten. dk mi­cd@ sporten. dk Flem­m­ing Brandt fl b@ sporten. dk USA

Mi­chel Wik­kel­sø David­sen FC Midtjylland le­der eft er en ny chef til at træ­ne si­ne guld­hel­te, eft er at Glen Rid­ders­holm for godt en uge si­den cho­ke­re­de he­le fod­bold- Dan­mark med sin op­si­gel­se. Men al­le­re­de in­den Rid­ders­holm hav­de for­ladt træ­nings­an­læg­get i Ikast, var man i gang med at fi nde em­ner til den frie post.

Nu er de så og­så ble­vet sor­te­ret og ran­ge­ret, og iføl­ge BTs op­lys­nin­ger er ame­ri­kan­ske Bob Brad­ley num­mer et på FC Midtjyl­lands øn­ske­li­ste. Brad­ley ny­der vold­som suc­ces i Nor­ge, hvor han har sendt Stabæk op som num­mer to i Tip­pe­liga­en ef­ter 14 run­der – trods spå­dom­me om at skul­le kæm­pe i bun­den af ræk­ken.

I Bob Brad­leys klub, Stabæk, vil man hver­ken be- el­ler afk ræft e hi­sto­ri­en. BOB BRAD­LEY 3. marts 1958 ( 57 år)

Montclair, New Jer­sey,

FØDT: FØ­DE­STED:

TRÆ­N­ER­KAR­RI­E­RE:

KIL­DE:

TORS­DAG 2. JULI 2015

Ohio Bobcats ( 1981- 83), Vir­gi­nia Ca­va­li­ers ( as­si­stent, 1983- 84), Prin­ce­ton Ti­gers ( 1984- 95), USA U23 ( as­si­stent, 1996), D. C. Uni­ted ( as­si­stent, 1996- 97), Chi­ca­go Fi­re ( 1998- 2002), Me­troStars ( 2003- 05), Chi­vas USA ( 2006), USA U23 ( 2006- 07), USA ( 2006- 11), Egyp­ten ( 2011- 13), Stabæk ( 2014-)

Wikipe­dia Som AaB prø­ver FC Midtjylland og­så at få fin­gre i Sta­bæks ame­ri­kan­ske træ­ner, Bob Brad­ley.

Fo­to: AFP

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.