’’

BT - - ALKA SUPER LIGA - Bob Brad­ley

Li­ge nu er det ba­re en ting i en avis. Det er alt, hvad jeg ved

» I lø­bet af det sid­ste år har vi set, at når et hold ser sig om eft er en ny ma­na­ger, bli­ver mit navn nævnt. Så får vi at se, om der er no­get sand­hed i den­ne hi­sto­rie. Nog­le gan­ge kan jeg væ­re in­ter­es­se­ret i at hø­re me­re, når nog­le klub­ber vi­ser in­ter­es­se, og det vi­ser Stabæk og­så for­stå­el­se for. Li­ge nu er det ba­re en ting i en avis. Det er alt, hvad jeg ved, « sag­de ame­ri­ka­ne­ren.

Bob Brad­ley har im­po­ne­ret stort i sin tid i Stabæk. I den­ne sæ­son har han trods be­græn­se­de mid­ler ført klub­ben frem til an­den­plad­sen i Tip­pe­liga­en, hvor klub­ben kun er tre po­int eft er Ro­sen­borg.

Bob Brad­leys kon­trakt ud­lø­ber til vin­ter. Han har tid­li­ge­re og­så væ­ret egyp­tisk og ame­ri­kansk land­stræ­ner.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.