ER AME­RI­KA­NER Brad­ley ken­der in­tet til FCMs in­ter­es­se

BT - - ALKA SUPER LIGA - TRÆNERJAGT Flem­m­ing Brandt fl b@ sporten. dk

TTOORRSSDDAAGG 2 2. J. U JLUI L2I0 210515

Den ame­ri­kan­ske Sta­bæk­træ­ner Bob Brad­ley er iføl­ge BTs op­lys­nin­ger et em­ne som afl øser for Glen Rid­ders­holm i FC Midtjylland. Men den tid­li­ge­re ame­ri­kan­ske land­stræ­ner af­vi­ser, at han ken­der til in­teres­sen.

Eft er gårs­da­gens træ­ning i Stabæk spurg­te den lo­ka­le avis bud­stik­ka. no på BTs for­an­led­ning Brad­ley om, hvor­vidt han er i di­a­log med FC Midtjylland.

Ame­ri­ka­ne­ren af­vi­ste ik­ke, at han kun­ne tæn­kes at væ­re in­ter­es­se­ret, men han fastslog, at han ik­ke har hørt fra midtjy­der­ne.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.