’’

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS - Ma­ria Fi­sker

Jeg har be­slut­tet, at hvis jeg skal spil­le igen, så skal jeg spil­le, som jeg ple­jer. Men det er klart, at jeg da kom­mer til at over­ve­je si­tu­a­tio­ner­ne lidt de før­ste par gan­ge

Ma­ria Fi­sker er en lil­le hånd­bold­spil­ler i højde og drøj­de, men hun har al­drig væ­ret ban­ge for at stille sig læn­ge­re ind mod ba­nens mid­te og ta­ge tæ­ve­ne mod en langt stør­re ba­ck, li­ge­som hun al­drig har skå­net sig selv, når hun har ka­stet sig ind over stre­gen i et for­søg på at sco­re. Hun er over­be­vist om, at frygt­løs­he­den kom­mer tilbage.

» Hvis jeg har alt for me­get om­tan­ke, så kom­mer jeg ik­ke tilbage på det ni­veau, som jeg hav­de tid­li­ge­re. Så jeg har be­slut­tet, at hvis jeg skal spil­le igen, så skal jeg spil­le, som jeg ple­jer. Men det er klart, at jeg da kom­mer til at over­ve­je si­tu­a­tio­ner­ne lidt de før­ste par gan­ge og de før­ste par kam­pe. Men så hå­ber jeg, at det kom-

Ma­ria Fi­sker har få­et gni­sten tilbage ef­ter en hjer­ne­rystel­se og glæ­der sig nu til at skif­te den grøn­ne Vi­borg HK- trø­je ud til for­del for et even­tyr i Ru­mæ­ni­en. Fo­to: Pre­ben Mad­sen, Jør­gen Kirk, Li­se­lot­te Sa­broe

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.