2,00

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

Der ven­tes over 35 gra­der ved ki­ck­off i Ye­re­van i aft en lo­kal tid, når Alas­hkert og St. Jo­hn­sto­ne ta­ger hul på de­res eu­ro­pæ­i­ske even­ty r i den­ne sæ­son. Selv­om gæ­ster­ne er tem­me­lig kla­re fa­vo­rit­ter bør det ram­me dem ek­stremt hårdt, eft er­som tem­pe­ra­tu­rer­ne i Skot­land i dis­se da­ge er om­kring 15 gra­der med regn. I for­vej­en var St. Jo­hn­sto­ne ek­stremt må­l­fat­ti­ge i sid­ste sæ­son, hvor der ik­ke blev sco­ret me­re end tre mål i nog­le af hol­dets 45 kam­pe af be­ty dning i sid­ste sæ­son, så her lug­ter det i den grad af få mål til en gan­ske fyr­ste­lig be­ta­ling.

Od­dset er fun­det hos Bet365

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.