2,85

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

Randers må und­væ­re of­fen­si­ve nøg­le­spil­le­re som Mi­ka­el Is­hak og Kas­per Fi­sker, så selv­om hol­det er stor­fa­vo­rit­ter mod an­dor­ran­ske Sant Julia skal man ik­ke for­ven­te no­gen gi­gant­sejr til kronjy­der­ne. Ch­eft ræ­ner Co­lin Todd har på for­hånd be­bu­det, at det vig­tig­ste er at hol­de nul­let i An­dor­ra, og tem­pe­ra­tu­rer på op mod 30 gra­der ved kamp­start er næp­pe for­dren­de for in­tens og an­grebs­ivrig fod­bold. Det lig­ger be­stemt ik­ke i kor­te­ne, at Sant Julia kom­mer på tav­len, så mak­si­malt tre mål i kam­pen ser ind­by­den­de ud.

Od­dset er fun­det hos Unibet

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.