Er land­bru­get vig­ti­ge­re end mil­jø­et?

BT - - DEBAT -

Må fug­le, frø­er og na­tu­ren vi­ge til for­del for vækst i land­bru­get un­der den nye V- re­ge­ring? Skal land­bru­get ha­ve lov at gø­de og sprøjte me­re, og er det et vig­tigt er­hverv? Det dis­ku­te­rer fi re de­bat­tø­rer med ind­sigt i land­brug og mil­jø.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.