Dorthe Ul­lemo­se ( DF), nyvalgt MF’er, har lø­jet sig tre år yn­gre? Er det i or­den?

BT - - DEBAT - På fa­ce­book. com/ ditbt kl. 9.49 FOR­STÅR HEN­DE På fa­ce­book. com/ ditbt kl. 10.18 ME­GET AL­MIN­DE­LIGT På fa­ce­book. com/ ditbt kl. 11.50 AN­DRE LØG­NE? På fa­ce­book. com/ ditbt kl. 10.34

Ja, al­der er jo ba­re et tal

Nej, de fol­ke­valg­te må AL­DRIG ly­ve

9.635 stem­mer på bt. dk

BØR IK­KE LY­VE

Em­ma Thorup Ja­cob­sen

Hvis man ik­ke vil ha­ve op­mærk­som­hed om­kring sin al­der, så bør man nok ik­ke ly­ve om den. For hvis løg­nen bli­ver op­da­get, FÅR man jo net­op op­mærk­som­hed. Jeg tror, de fær­re­ste hav­de tænkt over det, hvis hun ba­re hav­de sagt, at hun var 50.

Ul­la Ire­ne Skræd­der­dal

Tja, jeg for­står hen­de i hvert fald godt. Og så kan man si­ge, hun har lø­jet. Man kan og­så si­ge, hun har for­dre­jet sand­he­den, og hvem gør ik­ke det? Hun er ik­ke til op­mærk­som­hed i off ent­lig­he­den - så det var da det nem­me­ste at si­ge.

Ul­la Hel­berg

Det er vist me­get al­min­de­ligt, at kvin­der ly­ver sig yn­gre. For øv­rigt si­ges der al­tid, at man ik­ke spør­ger om en da­mes al­der, så hvad him­ler I op for? Er det ba­re, for­di hun er fra DF?

Ken­neth Munch Jen­sen

Hvis man sy­nes, det er nød­ven­digt at ly­ve om sin al­der, kan man da bli­ve be­kym­ret over, hvad man el­lers kan fi nde på at ly­ve om. Må­ske er det den gam­le stra­te­gi: Dår­lig op­mærk­som­hed er bed­re end in­gen op­mærk­som­hed.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.