En rig­tig god dom

BT - - DEBAT -

Man­ge kom­mu­ner har i pro­test mod Ry­a­nairs per­so­na­lepo­li­tik be­slut­tet ik­ke at fl yve med sel­ska­bet. Hvis Ry­a­nair fort­sæt­ter med at an­gri­be den dan­ske mo­del, er der al mu­lig grund til, at vi al­min­de­li­ge for­bru­ge­re via boy­kot ut­ve­ty­digt gi­ver sel­ska­bet besked om, at de er uøn­ske­de i Dan­mark.

Mail: bt- de­bat@ bt. dk Tlf.: 33 75 72 71 ( hver­da­ge kl. 11- 14)

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.