Vo­res unik­ke ky­ster

BT - - DEBAT -

Hvis man la­der kom­mu­ner­ne selv be­stem­me over de­res kyst­stræk­nin­ger, er der stor sand­syn­lig­hed for, at kort­sig­te­de løs­nin­ger vil skæp­pe i kom­mu­ne­kas­sen her og nu, men til gen­gæld væ­re år­sag til uop­ret­te­li­ge øde­læg­gel­ser for de næ­ste ge­ne­ra­tio­ner.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.