Cyk­list kørt ned af last­bil

BT - - NYHEDER - Ar­kiv­fo­to

En kvin­de­lig cyk­list er kom­met al­vor­ligt til ska­de, da en last­vogn i Es­b­jerg ved 13- ti­den tors­dag over­så kvin­den un­der et høj­re­sving.

Vagt­chef Sø­ren Stræ­g­aard fra Syd- og Søn­derjyl­lands Po­li­ti op­ly­ser, at kvin­den er ble­vet flø­jet til uni­ver­si­tets­ho­spi­ta­let i Oden­se til be­hand­ling for si­ne kvæ­stel­ser.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.