To dømt for skud mod bil

BT - - NYHEDER -

To mænd på 24 og 25 år er ble­vet fun­det skyl­di­ge i drabs­for­søg, da de i sep­tem­ber sid­ste år fle­re gan­ge skød mod en bil, hvori der var to per­so­ner. In­gen blev ramt. Den 24- åri­ge mand, der skød, fik syv års fængsel og blev sam­ti­dig ud­vist af Dan­mark for be­stan­digt. Den 25- åri­ge, der var chauf­før i bi­len, blev idømt fem års fængsel for med­vir­ken. Beg­ge an­ke­de dom­men.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.