’ Jan­ni pas­ser

BT - - NYHEDER -

KÆR­LIG­HE­DEN

Det skul­le ha­ve væ­ret et år med kir­ke­bryl­lup og ren idyl, men med Karsten Re­es kræft- di­ag­no­se blev der vendt godt op og ned på livs­pla­ner­ne med den 25 år yn­gre mo­delkæ­re­ste Jan­ni, der bl. a. er kendt fra de gam­le Od­dset- re­k­la­mer.

Kir­ke­bryl­lup­pet skul­le ha­ve stå­et i Hørs­holm Kir­ke i sid­ste we­e­kend, 27. ju­ni, men på grund af rig­man­dens be­hand­lings­for­løb be­slut­te­de de to sig for et lyn­bryl­lup på Ru­der­s­dal Rå­d­hus 9. april.

Si­den har æg­te­ska­bets ord om at væ­re der for hin­an­den i bå­de med­gang, men i sær­de­les­hed og­så i modgang, få­et lov til at stå sin prø­ve. Og

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.