Godt på mig’

BT - - NYHE­DER -

Jan­ni har be­stå­et med bra­vur.

» Jan­ni pas­ser godt på mig. Hun er min ko­ne, hun er el­ske­lig, hun la­ver mad og gør i or­den. Vi har det li­ge­som mand og ko­ne. Vi var al­le­re­de tæt­te før syg­dom­men, og Jan­ni har ba­re be­vist, at hun hol­der på og er tro­fast over for dem, som hun har kær, « si­ger Kar­sten Ree.

Pla­ner­ne om et kir­ke­bryl­lup rum- ste­rer sta­dig, men ind­til rig­man­den har få­et det bed­re, må klok­ker­ne ven­te med at rin­ge.

» Desvær­re er det ik­ke så nemt at hol­de bryl­lup og ka­las, når man ik­ke er helt rask. Vi ta­ger én ting ad gan­gen, så vi ik­ke ry­ger ud i et el­ler an­det, hvor vi skal præ­ste­re, og så kan jeg ik­ke al­li­ge­vel, « si­ger Kar­sten Ree. mi­ke@ bt. dk

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.