’’

BT - - NYHEDER - Per Da­lum, Kræf­tens Bekæm­pel­se

Vi anbefaler, at man bru­ger fak­tor 15 i Dan­mark – med min­dre man har en me­get lys hud

» Vi anbefaler, at man bru­ger fak­tor 15 i Dan­mark – med­min­dre man har en me­get lys hud. For langt de fle­ste dan­ske­re vil det væ­re ri­ge­ligt. Det hand­ler om at bru­ge den rig­ti­ge mæng­de af fak­tor 15 i Dan­mark. Så vil man væ­re godt be­skyt­tet, « si­ger Pe­ter Da­lum.

Én hånd­fuld til én krop

Når som­mer­so­len skin­ner, skal man bru­ge, hvad der sva­rer til 40 mil­li­li­ter til en

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.