Var­men?

BT - - NYHEDER - Skal gen­nem­snit­tet over­sti­ge 28 gra­der

En var­mebøl­ge er, når gen­nem­snit­tet af de hø­je­ste tem­pe­ra­tu­rer må­lt tre da­ge i træk er

over 25 gra­der.

Når der ta­les om he­debøl­ge, Hvis der ta­les om en lands­dæk­ken­de var­me- el­ler he­debøl­ge, skal over 50 pro­cent af lan­dets are­al op­fyl­de be­tin­gel­ser­ne. Hvis der ta­les om en re­gio­nal var­me­el­ler he­debøl­ge skal me­re end 50 pro­cent af en re­gions are­al op­fyl­de be­tin­gel­ser­ne.

Tus­nel­da Svan­hol­mer på 14 år får solcre­me på af hen­des halv­bror Phi­lip Bach på 15. De bru­ger helst en hø­je­re sol­fak­tor, helt op til 50. Fo­tos: Ni­ko­lai Li­na­res

San­die Pe­der­sen og Mor­ten Kjær har ty­de­lig­vis styr på sol­fak­to­ren.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.