He­debøl­ge over Eu­ro­pa

BT - - NYHEDER -

Ten­nis- spil­ler­ne ved Wim­b­ledon drik­ker for­ment­lig me­re vand, end de er vant til, når de gæ­ster den le­gen­da­ri­ske ten­ni­s­tur­ne­ring i dis­se da­ge.

For var­men er steg­hed i det bri­ti­ske, og ons­dag blev den var­me­ste juli­dag i Stor­bri­tan­ni­en, si­den tem­pe­ra­tur­må­lin­ger for før­ste gang blev fo­re­ta­get i lan­det for 160 år si­den, skri­ver The Te­le­graph.

Ter­mome­te­ret kom op på smel­ten­de 37,6 gra­der, hvil­ket iføl­ge avi­sen var me­re, end sel­ve­ste Mum­bai i In­di­en kun­ne pra­le af.

Og­så i det øv­ri­ge Eu­ro­pa dø­jer man nu med vold­som var­me, som det frem­går af bil­le­der­ne her på si­den.

BNB

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.