12 an­holdt i ef­ter ter­r­or­an­greb

BT - - NYHEDER -

Sik­ker­hedsmyn­dig­he­der­ne i Tu­nesi­en har an­holdt 12 per­so­ner, der mistæn­kes for med­del­ag­tig­hed i sid­ste uges ter­r­or­an­greb på en strand i fe­ri­e­by­en Sous­se, hvor 38 turi­ster blev dræbt. Det skri­ver nyheds­bu­reau­et Reu­ters,

Sam­ti­dig jag­ter myn­dig­he­der­ne yder­li­ge­re to mi­li­tan­te, der an­gi­ve­ligt har træ­net i Li­by­en sam­men med ger­nings­mæn­de­ne bag ter­r­or­an­gre­bet i Sous­se samt an­gre­bet på Bar­domu­se­et i ho­ved­sta­den Tu­nis tilbage i marts, hvor 21 mi­ste­de li­vet.

Iføl­ge tid­li­ge­re op­lys­nin­ger har myn­dig­he­der­ne al­le­re­de an­holdt tre per­so­ner. Det ske­te umid­del­bart ef­ter mas­sa­kren på stran­den. BNB

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.