Vero­ni­ca Mag­gio char­me­re­de Roskil­de

BT - - KULTUR -

AN­MEL­DEL­SE

Vero­ni­ca Mag­gio

ca Mag­gio skab­te lys som­mer­stem­ning på Are­na Sce­nen. Vero­ni­ca Mag­gio med­brag­te et band, der langt hen ad vej­en klæd­te de me­get for­skel­li­ge ra­dio- og dan­se­ven­li­ge san­ge. Mo­der­ne me­re el­ler min­dre elek­tro­nisk pop en­der tit med en gum­pe­tung lyd, når trom- mer, bas og gu­i­tar kom­mer med på sce­nen. Så­dan var det ik­ke tors­dag mid­dag på Are­na Sce­nen.

Vero­ni­ca Mag­gio, som for al­vor blev kendt for hit­tet ’ Mån­dags­barn’, sat­te al sin char­me ind på at ska­be et Roskil­de- øje­blik for det fyld­te telt. Hvor der åben­lyst var man­ge sven­ske­re. Og det lyk- ke­des fint.

Der var bå­de up and downs på Are­na Sce­nen, men Mag­gio fik alt i alt skabt en af de kon­cer­top­le­vel­ser, man for­la­der med et smil på læ­ben og for­nem­mel­sen af at ha­ve set en kunst­ner, der vir­ke­lig vil­le gi­ve si­ne fint­fø­len­de po­p­san­ge krop. Det kul­mi­ne­ren­de i bal­la­den ’ Snäl­la bli min’.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.