Eft er­mid­dag­slur med Ry­an Adams

BT - - KULTUR -

AN­MEL­DEL­SE

Ry­an Adams

gå­et helt galt i by­en, når man ser Franz Beck­er­lee stå ved Oran­ge Sce­ne og hæn­ge ud.

Ry­an Adams er ik­ke ba­re sangskri­ver - dem er der man­ge af - han og­så ro­ck­tra­di­tio­na­list og - mu­si­ker. På det ene al­bum eft er det an­det har han af­søgt et ter­ri­to­rie, der lig­ger et sted midt mel­lem San Fran­ci­sco 1967, Memp­his blu­es, Bob Dylan og Tom Pet­ty og en me­re folk­ba­se­ret stil.

Det har gi­vet go­de ra­dioven­li­ge hit som ’ Amy’, ’ Won­derwall’ og ’ Co­me Ho­me’.

På Oran­ge Sce­ne den­ne slø­ve, sol­ri­ge eft er­mid­dag op­t­rå­d­te Adams med et band, der hver for sig kan sin ro­ck, som en be­de­mand kan vri­de hæn­der­ne. Især en frem­ra­gen­de gu­i­ta­rist og trom­mesla­ger. Men det slog al­drig for al­vor gni­ster med en ka­rak­te­ri­stisk me­re end 10 mi­nut­ter lang ver­sion af ’ Pea­ce­ful Val­ley’.

Det var alt for til­ba­ge­læ­net og selv­fedt. Koncerten end­te som en eft er­mid­dag­slur.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.